Kokemus ja kontaktit kiinnostavat kilpailijoita

Best Seller Competition on Haaga-Helian myynnin opiskelijoille tuttu kilpailu, siitä puhutaan jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Tänä vuonna kuusi rohkeaa opiskelijaa Julius Remes, Spinghar Saduddin, Iiro Hyvönen, Lassi Keinänen, Henri Beeren ja Josefiina Lähdekorpi ovat osallistujina  kilpailun valmennuksessa.

Jokainen kilpailija opiskelee myynnin koulutusohjelmassa toista tai kolmatta vuotta. Toisilla on enemmän kokemusta myyntityöstä, toisilla vähemmän. Lähes kaikki opiskelijat nostavat kilpailuun osallistumisen syyksi halun kehittyä. Opiskelijoiden ja  valmentajan yhteiset valmennustunnit ovat hyviä paikkoja harjoitella, ja pienessä ryhmässä jokainen saa oman vuoronsa.

Etämyynti tutuksi

Myös kilpailun tuoma kokemus ja mahdolliset kontaktit herättävät innostusta opiskelijoissa. Kisa järjestetään tänä vuonna ainakin osittain etänä, ja opiskelijat kokevat myös etämyynnin harjoittelun hyödylliseksi tulevaa työelämää varten.

Vaikka korkeakouluopiskelijat ovat olleet jo vuoden lähes kokonaan etänä, he kokevat etätilanteen tuovan kilpailuun omia haasteita. Kilpailun ostajat ovat tuntemattomia ihmisiä, joten heidän ilmeiden ja eleiden lukeminen voi olla haastavampaa ruudun välityksellä. Yhteydet voivat takkuilla, ja vastauksissa voi tulla viivettä. Myyjä voi myös näyttää typerältä, jos heiluu kamerassa tai käyttää laajasti käsiään puhuessa.

Toisaalta opiskelijat kokevat virtuaalisesti tapahtuvan kanssakäymisen osittain rennommaksi, sillä jokainen saa olla kotonaan tutussa ympäristössä. Tämä ei ainakaan etukäteen aiheuta opiskelijoissa yhtä suurta jännitystä kuin se, että pitäisi nähdä esimerkiksi tuomarit kasvotusten. Etänä oleminen antaa myös mahdollisuuksia vaikuttaa omaan taustaan, mitä voi hyödyntää myös myyntitilanteessa.

Kilpailu oppimismahdollisuutena

Lähtökohtaisesti opiskelijat näkevät kilpailun ja siihen kuuluvan valmennuksen oppimismahdollisuutena, vaikka itsensä esille tuominen mielenkiintoisille sponsoreille on myös plussaa. Työharjoittelut ovat kuitenkin osoittaneet, että parhaiten oppii tekemällä ja siihen kilpailu on loistava paikka. Opiskelijat toivovat myös saavansa kattavaa palautetta kilpailun jälkeen, jotta he tietävät, mitkä ovat heidän henkilökohtaiset kehittymiskohteensa.

Erityisesti aikataulun opiskelijat kokevat haasteeksi. Ennen kilpailua pitää löytää aikaa harjoittelulle muun opiskelun ja mahdollisen työssä käymisen rinnalta. Kilpailutilanteenkin aikataulu on tiukka, myyntitapaaminen kestää vain 20 minuuttia.

Opiskelijoita huolettaa esimerkiksi se, miten lyhyessä ajassa kerkeää käydä kaikki myyntiprosessin vaiheet läpi niin, että tapaamiseen jäisi myös pelivaraa. Treenaamista ja valmistautumista hankaloittaa myös se, että kilpailussa voi tulla vastaan yllättäviä koukkuja, joista opiskelijoille ei kerrota etukäteen.

Kilpailuun opiskelijat valmistautuvat harjoittelemalla myyntiprosessia sekä opettelemalla tarkasti mitä tuotetta he kilpailussa myyvät. He haluavat kokea olonsa itsevarmoiksi ja tuntea aidosti myytävän tuotteen, jotta voivat olla varmoja osaamisestaan. Lisäksi opiskelijat tutustuvat asiakasyritykseen ja sen toimialaan, jotta he tietävät mitä on vastassa.

Muuten jokainen valmistautuu ennen kisaa omalla tavallaan. Osa syö kisapäivänä kunnon aamupalan, osa käy kuntosalilla ja osa ottaa ihan rennosti. Tärkeintä on, että jokainen löytää oman tapansa päästä voittavaan mielentilaan!

Comments are closed.