Millaista osaamista myyntiammattilaiselta vaaditaan tulevaisuudessa?

Tulevaisuudessa ja jo nyt myynnin ammattilaiselta vaaditaan kykyä ottaa haltuun digitaalisia välineitä ja työskentelyalustoja. Digitaalisuus jyrää ja muutoksen vauhti kiihtyy. Vanhoilla ”supliikkitaidoilla” ei ole pärjännyt työmarkkinoilla enää aikoihin. Monialaosaajille on todennäköisesti jatkossakin tarvetta. Kyvylle yhdistellä aiemmin ehkä toisella alalla opittua uuden toimialan ja ratkaisukokonaisuuden myyntiin ja markkinointiin. Onko myyntiammattilainen enää myyntiammattilainen siinä merkityksessä kuin sen olemme vanhastaan tottuneet ymmärtämään? Selvä suunta näyttää olevan se, että ammatti muuttuu ja osaamistarve kasvaa. Eräs taitovaatimus on viestintäosaaminen. Monelle varttuneemman polven myyjälle esim. sujuvan, ymmärrettävän ja ehkä myyvän tekstin tuottaminen tuottaa vaikeuksia. Erityisesti haastavissa ratkaisumyynnin ja asiakkaalle lisäarvoa tuovan arvomyynnin (value selling) käsitteissä piilee korkean luokan ammattitaitovaatimus. Väitän, että nimenomaan btob-kaupassa korkeakoulutasoinen koulutus tulee olemaan perusedellytys tehtäviin pääsemiseksi. Tämä tarkoittaa koeteltua kykyä oppia oppimaan eli oppia uutta. Myös itsensä johtamisen taidot korostuvat. Väliesimiesporras poistuu ja henkilö johtaa itse omaa työtään, saa valtaa ja samalla vastuuta.

Elinkeinoelämän keskusliiton koordinoimassa osaamisen ennakointi-hankkeen loppuraportissa kuvataan osaamistarpeiden olevan muutoksessa siksi, että työn tekemisen tavat muuttuvat. Työt irtautuvat yhä enemmän rutiineista, eikä niiden tekemiseksi ole yksiselitteisiä ”nuotteja”. Tulevaisuuden työtä voi verrata elokuvan tekemiseen: yhä useammilla aloilla töitä tehdään projekteittain vaihtuvissa kokoonpanoissa, yhteistyössä erilaisten osaajien kanssa. Myös työtehtävien vaihtelevuus lisääntyy. Menestyäkseen uuden luomisessa yritykset tarvitsevat yhteistyöverkostoihinsa liiketoimintaosaamista, teknologiaosaamista, ympäristöosaamista ja palveluosaamista. Kyky ja halu toimia globaalisti edistävät onnistuneiden kumppanuuksien rakentamista. Käyttäjälähtöisyyden ja käyttökokemuksen syventäminen on yhä tärkeämpää. Tähän tarvitaan uusia menetelmiä. Kyky soveltaa verkosto-osaamisia on kaiken perusta. Verkosto-osaamiset kiteytyvät kykyyn hakea, hyödyntää ja jakaa tietoa. Parhaimmillaan oppiva verkosto tunnistaa hyödynnetyn tiedon avulla uusia mahdollisuuksia ja ratkaisee haasteita. Onnistumisen kannalta on keskeistä se, miten erilaiset erityisosaajat toimivat yhteen. Viime kädessä asenne ratkaisee.

Maan hallitusohjelmassa halutaan vahvistaa korkeakoulujen tutkimustulosten vaikuttavuutta ja kaupallistamista. Tavoitteena on selkiyttää korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiloitumista ja työnjakoa sekä lisätä yhteistyötä. Hallitus haluaa koota osaamisen kansainvälisesti kilpailukykyisiksi keskittymiksi. MMA on myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työn parhaiten tuntevana valtakunnallisena järjestönä mukana myyntiä kouluttavien ammattikorkeakoulujen keskinäisessä yhteistyössä. Haaga-Helian ammattikorkeakoulu on maan ensimmäisenä myynnin korkea-asteen kouluttajana ollut tämän yhteistyön virittämisessä kiitettävän aloitteellinen ja aktiivinen.

Täytyy ottaa huomioon, että hallitus edellyttää korkeakouluilta tutkimusyksiköiden tiivistyvää yhteistyöstä. Tämä koskee yliopistojen lisäksi myös ammatillista korkea-asteen koulutusta. Hallitus on ohjelmassaan lupautunut tukemaan rahoituksellaan alueellisia tai alakohtaisia vahvoja osaamiskeskittymiä. Tähän saakka yhteistyö on ollut nähdäkseni ennemminkin alueellista. Alakohtaisessa yhteistyössä on vähintään yhtä hyvät mahdollisuudet. Myynnin osaaminen, tutkimus ja koulutus pitää koota yhteiseen tietovarantoon jota yksiköt voivat hyödyntää saaden aina parhaan ja tuoreimman tutkimustiedon ja osaamisen käyttöönsä.

MMA:n yhtenä perustehtävänä on tehdä työtä myyntityön ja sen tekijöiden arvostuksen kasvattamiseksi. Näemme siinä keskeisenä väylänä korkea-asteen koulutuksen kehittämisen. Jäsenellemme hyöty tulee siis alakohtaisen edunvalvonnan kautta. Se ei ole konkreettista ja käsin kosketeltavaa vaan ennemminkin immateriaalista hyötyä työn arvostuksen lisäämisen kautta.

Samuli Myllyharju
Yhteyspäällikkö
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Comments are closed.