Jokainen myyjä on omanlainen!

Jokainen myyjä on omanlainen!

Opiskelijoiden valmennus myyntikilpailuun alkaa Haaga-Heliassa ensi viikolla. Valmennukseen on ilmoittautunut ennätysmäärä eli 37 myyntityön opiskelijaa!

Tapaan opiskelijoiden kanssa seuraavien viikkojen aikana kerran viikossa neljän tunnin ajan. Opintojakso huipentuu jakson kahdeksannella viikolla järjestettävään karsintakilpailuun. Karsintakilpailun tulosten perusteella muodostetaan Haaga-Helian edustusjoukkue kilpailuun.

BSC-myyntikilpailussa kilpaillaan tavoitteellisen myyntikeskustelun taidoissa. Keväällä 2016 kilpailussa myydään Dellin ratkaisua ja kuvitteellisena asiakascasena on lentoyhtiö SASin kanta-asiakkuusjärjestelmän kehittäminen. Myyjän ja asiakkaan kilpailutilanteena olevaan ensitapaamiseen on varattu aikaa 20 min.

Suorituksessa arvioitavia asioita ovat aloitus ja luottamuksen rakentaminen, tarvekartoitus, ratkaisuehdotuksen esittäminen, asiakkaan esittämien kysymysten käsittely sekä yhteistyön ehdottaminen. Lisäksi tulokseen vaikuttaa tuomareiden antama arvio myyjän antamasta yleisvaikutelmasta. Oikeudenmukaisen arvioinnin varmistamiseksi arviointiin osallistuu useita tuomareita, joiden itsenäisten arviointien keskiarvo on kilpailijan saama tulos. Arviointilomakkeen arvioitavat asiat ohjaavat mahdollisimman objektiiviseen arviointiin.

Kaikki taidot ovat opittavissa. Oppiminen on mahdollista sen jälkeen, kun on tunnistettu, mistä taidossa on kysymys. Taitoa ei voi oppia tietoa lukemalla tai ajattelemalla, vaan se vaatii käytännön harjoitusta. Taito muuttuu automaattiseksi tavaksi toimia toistojen kautta. Kaikki valmennukseen osallistuvat opiskelijat ovat tehneet päätöksen lähteä mukavuusalueeltaan kasvattamaan sitä.

Taidon harjoittelu on yksilötyötä, mutta sen kehittyminen nopeutuu yhteisöllisessä harjoitteluympäristössä. Opiskelukollegojen harjoittelun seuraaminen, toiselta oppiminen ja vertaispalautteen anto ja vastaanotto ovat erittäin tehokas tapa henkilökohtaisen taidon kehittämiseen. Palautteen anto ja vastaanotto edellyttävät luottamuksen ja keskinäisen kunnioituksen ilmapiiriä. Opiskelijakollegat ovat aikaisempien valmennuskokemusteni kautta erittäin motivoituneita auttamaan toisiaan kehittymään myyntikeskustelun taidoissa ja kykeneviä iloitsemaan toisten onnistumisista.

Menestyvän myyjä rakentaa asiakkaan kohtaamisen ja tavoitteellisen myyntikeskustelun taidon oman persoonansa päälle. Valmennuksen aikana ei muuteta opiskelijan persoonallisuutta toisenlaiseksi vaan tavoitteena on taidon omaksuminen ja kehittäminen omaa persoonallisuutta vahvistaen. Päälleliimattu ja harkittuihin roolisanoihin perustuva ja tarkoitushakuinen ystävällisyys ei luo vuorovaikutustilanteessa luottamusta vastapuolessa eikä johda kestävään asiakassuhteeseen.

Myyjä ei ole yhdenlainen vaan jokaisen myyjän tulee olla omanlaisesti taitava!


Pirjo Pitkäpaasi
lehtori, dipl.ins.
valmentaja, Best Seller Competition 2016
Myyntityön koulutusohjelma
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Comments are closed.