Mitä myyntihenkisyys ja myynnillisyys ovat? TAMKin kilpailijan mietteitä.

Olen Eemeli Pelamo, liiketalouden opiskelija Tampereen ammattikorkeakoulusta. Myyntihenkinen ihminen.

Klassinen kuvaus työnhakijan ominaisuuksista työhakemuksessa, kun haetaan myynnillisyyttä sisältävään työtehtävään. Vastaavanlaiseen lauseeseen voi törmätä hakemuksessa lähes yhtä varmasti kuin kuvaukseen hakijan sosiaalisuudesta ja ihmisten kanssa toimeen tulemisesta. Mitä myyntihenkisyys ja myynnillisyys kuitenkin todellisuudessa ovat?

Usein sanotaan, että myyjäksi ”synnytään”, ei opita. Olen tavallaan samaa mieltä. Kuten monessa muussakin asiassa, synnynnäinen lahjakkuus on keskiössä. Mutta siihen, kuinka hyväksi myyjäksi kukin ”syntyy”, pystyy jokainen itse vaikuttamaan. Otetaan esimerkki urheilumaailmasta. Mikä yhdistää kaikkia maailman huippuja? Kaikki rakastavat sitä, mitä tekevät. Tärkeintä on halu. Mieletön draivi, joka palaa sisällä ja ajaa ihmistä eteenpäin, laittaa hänet haluamaan kehittymään aina paremmaksi. Tämä kaikki pätee myös myyntityössä. On osattava nauttia vuorovaikutuksesta toisten kanssa,

Täydellistä myyjää ei ole olemassa. Lähimmäs sellaista pääsee kuitenkin henkilö, joka ymmärtää sen. Aina pystyy parantamaan. Tällä en tarkoita pessimististä suhtautumista omiin tuloksiin, vaan ylpeyttä siitä mitä tekee, tiedostaen samalla menestymisen vaatimukset jatkuvasta kehittymistä ja muokkautumiskyvystä. Parantaminen ei välttämättä ole aina parempaa suorittamista, vaan esimerkiksi taktiikan muuttamista. Se, mikä oli toimivaa eilen, ei ole sitä välttämättä enää tänään. Tämä korostuu erityisesti myyntityössä, jossa olosuhteet ja osapuolet vaihtuvat jatkuvasti. Jokainen ihminen on yksilö, joka ajattelee ja tuntee erilailla. Hyvä tunneäly ja tilannetaju ovat hyvän myyjän tärkeitä ominaisuuksia. Maailma muuttuu, jokainen ihminen on erilainen. Myyjän on pystyttävä sopeutumaan: oikeanlaista tapaa myydä ei ole, vaan se riippuu aina kontekstista.

Peruseväiden ollessa kunnossa, mielestäni tärkein asia myyntityössä ovat kokemukset ja niistä oppiminen. Laajanäköisesti. On äärimmäisen väärin kehittäessä itseään ja toimintatapojaan keskittyä pelkästään kokemuksiinsa myyntityöstä. Todellisuudessa myynti on läsnä lähes kaikessa joka päiväisessä elämässä: esimerkiksi kuinka myyt asiasi tai mielipiteesi vuorovaikutuksessa tai millaisen kuvan annat itsestäsi.

Minulle yksi elämän tärkeimmistä asioista on urheilu. Olen todella tavoitteellinen ja kilpailuhenkinen. Uskon, että nämä piirteet kumpuavat persoonan lisäksi monivuotisesta joukkueurheilutaustasta. Kokemukseni ihmisten kanssa toimimisesta, kilpailemisesta, siitä kuinka haluan aina olla parempi ja menestyä: nämä kaikki ovat yhdessä muokanneet minua ihmisenä ja myyjänä. Haluan ottaa aina kaikesta kokemastani jotakin mukaan takataskuun. Best Seller Competitioniin lähdin juurikin kokemuksen takia, kehittämään itseäni. Ja tietenkin myös siksi, että olen myyntihenkinen.

Eemeli Pelamo
Best Seller Competition 2016 kilpailija
Tampereen ammattikorkeakoulu

Comments are closed.