Insinööriopiskelijoille myyntitaidot

Miksi insinööriopiskelijoille ei ole tarjolla myynti- ja liiketoimintaosaamisen koulutusta. Ammattikorkeakouluissa tradenomiopiskelijoilla on huomattavasti enemmän myyntiosaamisen ja liiketoimintaosaamisen taitoja kun he valmistuvat. Tämä ero syntyy opetussisällöistä. Insinööriksi valmistuneet ovat vahvoja projektiosaajia, jotka osaavat ratkaista vaativia teknisisä haasteita. Mistä ja miten valmistuvat myyntitaitoiset insinöörit?

Teknologiateollisuuden yritykset tarvitsevat myyntitaitoisia ja yrityksen liiketoimintaa ymmärtäviä insinöörejä. Nämä ammattilaiset osaavat tarjota sekä myydä asiakkaille tuotteita ja palveluja, jotka ratkaisevat asiakkaiden ongelmat. He myyvät ratkaisuja, jotka kehittävät myös oman yrityksen liiketoimintaa ja lisäävät kasvua kovassakin kilpailutilanteessa. Perinteisesti koulutetut insinöörit eivät pärjää asiakkaiden palvelussa tiedoilla ja taidoilla, jotka perustuvat tuotteiden teknisten ominaisuuksien ja laadullisten parametrien hallintaan.

Ammattikorkeakouluissa insinööriopiskelijoidenkin pitää saada opiskella myyntityön edellyttämiä tietoja ja harjoitella taitoja. Opetussisältöjä tulee tarkastella pikaisesti yhdessä elinkeinoelämän kanssa ja lisätä insinööriopiskelijoiden myynti- ja liiketoimintaosaamista. Insinööriopiskelijoille verkostoituminen yrityksiin ja tiivis yhteistyö koko opiskeluajan mahdollistaa myyntiosaamisen kehittymisen tämän päivän tarpeisiin.

Myyntitaitojen opetus insinööreille tärkeää

Yritysten kasvun ja kilpailukyvyn kannalta insinöörien myyntiosaamistaidoilla on merkitystä. Perinteinen insinööriosaaminen ei enää riitä kun kilpaillaan tuotteilla, joita osataan valmistaa paljon halvemmalla ja nopeammin ympäri maailmaa. Myyntiosaamisen opiskelua on lisättävä opetuksen sisältöihin ja sitä on kehitettävä harjoittelujaksojen aikana yrityksissä. Teknologiateollisuus haluaa olla vahvasti mukana edistämässä ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä, erityisesti pk-yritysten kanssa. Työharjoitteluissa ja kesätöissä insinööriopiskelija oppii myyntitaitoja käytännönläheisesti ja voi soveltaa saamaansa teoreettista tietoa. Paikallisten yritysten tarpeet tulee huomioida opetuksen sisällönsuunnittelussa. Uusien ja innostavien toimintamallien avulla myyntitaitoja voidaan kehittää opiskelun aikana.

Myyntitaitoinen insinööri työllistyy

Harjoittelujaksoista ja projektilähtöisestä työskentelytavasta on aitoa hyötyä insinööriopiskelijalle ja yritykselle kun se toteutetaan yritysten tarpeista lähtien. AMK -yhteistyö mahdollistaa verkostoitumisen sekä yritysten kesken että oppilaitosten kesken kansallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena on, että valmistuva insinööri on luotettava, vastuuntuntoinen ja myyntitaitoinen huippuammattilainen. Myynti-insinööreistä on kova kysyntä. Kun myyntitaidot on hiottu sekä teoriassa että käytännössä ja kielitaidotkin hallussa – uskaltaa puhua niin, että asiakas ymmärtää – on työpaikan haku helppoa.

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 osaajaa, noin 10 % koko henkilöstön määrästä. Heistä noin puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan osaajia. Näitä osaajia tarvitaan myös markkinoimaan ja myymään teknologiayritysten älykkäitä ja energiatehokkaita koneita ja laitteitta globaaleille markkinoille vientitulojen saamiseksi Suomelle. Suomi elää viennistä ja yli puolet viennistä on teknologiayritysten tekemää.

Anne Ahkola-Lehtinen
Asiantuntija – Innovaatioympäristö ja uudistuminen, Elinkeinopolitiikka
Teknologiateollisuus ry
anne.ahkola-lehtinen@teknologiateollisuus.fi

Comments are closed.