Asenne ratkaisee

Yhteistyöhistoriamme Turun ammattikorkeakoulun kanssa on vielä lyhyt, mutta sitäkin tehokkaampi. Kevään Best Seller Competition on tutustuttanut tähänkin hienoon opinahjoon. Haaga-Helian kanssa olemme jo vähän pidemmällä. Yhteistä toimintaa tapahtuu monella eri tasolla yritystyöskentelyn, työharjoittelun, yritysvierailujen, Best Seller -kilpailujen, rekrytoinnin sekä opetustyöhön liittyvien luentojen muodoissa.

Yhteistyömme myötä usko Suomen kasvavaan nuorisoon on entisestään vahvistunut. Mutta erityisesti arvostamme sekä Haaga-Helian että Turun ammattikorkeakoulun määrätietoisen työn sekä myynnin koulutusohjelman opiskelijoiden oikean asenteen vaikutusta myyntityön arvostuksen lisäämisessä. Tässä työssä haluamme oman yhteistyömme eri muodoissa olla vahvasti mukana.

Olemme Telialla olleet sikäli onnekkaita, että muutamat erinomaiset myynnin koulutusohjelman kasvatit ovat valinneet meidät työnantajakseen. Olemme onnistuneet rekrytoimaan tulevaisuuden tekijöitä, joiden asenne on kohdallaan. ICT-ala voi äkkiseltään tuntua vähän ”insinöörimäiseltä” tai muuten monimutkaiselta. Sitähän se toki teknisessä mielessä onkin, mutta tekniikka, teknologia ja ”ATK-asiat” eivät ole niitä, mistä Telian asiakkaat haluavat kuulla.

Myyntityö on yksinkertaistettuna kahden ihmisen välistä kanssakäymistä. Yritykset tekevät keskenään valtavia kauppoja ja suuria sopimuksia, mutta kaiken takana on aina henkilöiden väliset keskustelut ja sopimiset. Asiakkaat haluavat innovoida ja luoda omaa liiketoimintaansa tukevia ratkaisuja. Silloin merkittäväksi tekijäksi nousee se, millaisen keskustelukumppanin asiakas palveluntarjoajalta saa. Asenne siis ratkaisee, ei se, kuinka paljon ”ATK-internetistä” sattuu tietämään.

Myyntityö on omalla tavallaan myös yksityisyrittäjyyttä. Tulee tilanteita, joissa joutuu siirtymään epämukavuusalueelle. Ja kaikissa tapauksissa epämukavuusalue on suorituskykyalue. Tällä alueella asiat vaan onnistuvat. Aina, kun asiakkaalle voi todeta ”onnistuu”, asenne on kohdallaan. Juuri tällaisista myynnin ammattilaisista voi olla ylpeä!

Ole utelias. Rakastu oppimiseen. Asenne ratkaisee.

Antti Kansanen
johtaja, suurasiakkaat -liiketoimintayksikkö
Telia Finland Oyj

Comments are closed.