Myyntiosaaminen avaa oven työelämään

”Moi! Meillä olisi tarve hyvälle myyjälle. Niinpä ajattelin olla yhteydessä sinuun, jos sinun kauttasi saisimme meille hyvän ja osaavan myyntityön ammattilaisen. Kuulin kollegalta, että Haaga-Helia kouluttaa osaajia vaativaan henkilökohtaiseen myyntityöhön. Se on hieno juttu, että korkeakoulutasolla on myynnin tutkintokoulutusta!”

Lähes viikoittain saan edellä kerrotun yhteydenoton yrityksiltä, jotka hakevat hyviä ratkaisumyyjiä. Osaavista myyntityön ammattilaisista on pula. Ammattimaisen myyntityön arvostus Suomessa on valitettavan alhainen ja mielikuva myyntityöstä on useimmiten negatiivinen. Myyntityötä ei nähdä vaativana ratkaisumyyntiä vaan sen ajatellaan usein olevan vähittäiskaupassa asiakaspalvelu- ja kassatyötä. Lisäksi hakijoita B2B-myynnin tehtäviin on niukasti ja erityisesti sen osaajia on liian vähän.

Kuitenkin ilman myyntiä harva yritys pärjää. Myynti toteuttaa yrityksen strategiaa tuomalla yritykseen liikevaihtoa. Myyntiosaaminen on taito, jota jokainen meistä tarvitsee ja joka sopii mihin tahansa organisaatioon ja mihin tahansa tavoitteelliseen asiakaskohtaamiseen. Käytännössä jokainen meistä myy jotain, ainakin omia ajatuksiaan.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulu on ollut ensimmäinen myynnin osaamiseen ja kehittämiseen panostava korkeakoulu Suomessa. Olemme tarjonneet jo 11 vuoden ajan korkeakoulutasoisen tradenomitutkinnon vaativaan henkilökohtaiseen myyntityöhön ja meiltä on valmistunut sinä aikana yli 350 myyjää erilaisiin työtehtäviin. Onneksi myyntiä voi tänä päivänä opiskella jo monessa muussakin korkeakoulussa Suomessa.

Jo yhdeksän vuoden ajan ammattikorkeakouluopiskelijat ovat kilpailleet parhaan myyjän tittelistä Best Seller Competition -kilpailussa. Kilpailun organisoinnista vastaa Haaga-Helia vuorovuosin Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Kilpailun tavoitteena on ammattimaisen myyntityön arvostuksen nostaminen ja yrityksille elintärkeän myyntiosaamisen kehittäminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Kilpailussa on joka vuosi mukana kymmenkunta yritystä.  Best Seller Competitionin järjestäminen ei onnistuisi ilman näiden yritysten tärkeää taloudellista tukea.

Viime vuonna minulla oli ilo toimia BSC 2018 kilpailun johtajana. Sain tehdä läheistä yhteistyötä kilpailussa mukana olevien yritysten kanssa. Kaikki nämä yritykset halusivat olla kanssamme edistämässä myyntityön arvostusta Suomessa ja kehittämässä myyntiosaamista. Sain nähdä läheltä miten ahkerasti ja tosissaan opiskelijat valmistautuivat kilpailuun kuudessa eri korkeakoulussa kevään aikana. Näin myös omaan työhönsä vahvasti sitoutuneita opettajakollegoita, jotka aikaa ja osaamistaan säästämättä ohjasivat ja sparrasivat kilpailijoita huippusuorituksiin.

Mitä hyötyä yritykset saavat kilpailussa mukanaolosta? Entä kilpailevat opiskelijat ja osallistuvat ammattikorkeakoulut? Tilanne on WIN-WIN-WIN. Kaikki hyötyvät. Mukanaoleville yrityksille kilpailu antaa mahdollisuuden tutustua opintojen loppuvaiheessa oleviin myyntityön opiskelijoihin ja rekrytoida heitä. Lisäksi kilpailu on yrityksille paikka luoda positiivista ja kiinnostavaa työnantajakuvaa tuleville myyntityön tradenomeille.

Opiskelijoille kilpailuun osallistuminen antaa paljon muutakin kuin useita työtarjouksia ja ainutlaatuista kokemusta. Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan myyntitaitojaan kevään ajan ja testaamaan niitä kilpailutilanteessa. Hyviä eväitä työelämää varten!

Ammattikorkeakoulun ja opettajan näkökulmasta koen, että BSC ja kaikki yhteistyö yritysten kanssa lisää ja kehittää meidän omaa osaamistamme. Maailma muuttuu hurjaa vauhtia ja me tarvitsemme kumppaniyrityksiä, jotka auttavat meitä pysymään ajan tasalla siitä, mitä osaamista yrityselämä tarvitsee ja sitä kautta osaamme rakentaa koulutusohjelmastamme sellaisen, että se tuottaa osaavia myynnin osaajia tämän päivän vaativaan, monimuotoisen ja yhä digitalisoituvampaan toimintaympäristöön. Onhan Haaga-Helian missio: ”Haaga-Helia avaa ovet työelämään”.

Pirjo Purovesi
Myynnin Lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Comments are closed.