Tulevaisuuden B2B-myyjille luvassa unelmaduuneja

Printcom Center Oy:n myynti- ja markkinointipäällikkö Jukkapekka Porali (oik.), Xamkin myynnin ja markkinoinnin koulutusvastaava Mari Maunula (vas.) ja alan opiskelijat pohtivat yhdessä myynnin tulevaisuutta Ammattillisen kasvun -opintojaksolla.

On pakko myöntää, että myyntityö ei ole nuoria eniten houkuttelevien urapolkujen joukossa. Mielikuvat lipevistä, opeteltuja kyselytekniikoita hyödyntävistä kaupparatsuista muodostavat edelleen suuria esteitä uusien huippumyyjien rekrytoimisessa.

B2B-myynti on kuitenkin muuttunut ja muuttumassa entistä houkuttelevammaksi. Mikä siis tekee myyntityöstä nyt ja tulevaisuudessa tavoittelemisen arvoisen?

Palveluyhteiskunta ja digitalisaatiota hyödyntävät ratkaisut toimivat myyjien tulevaisuuden työn turvaajina. Ajattelua, personoitua auttamista ja palveluiden asiakaskokemuksia ei voi korvata tulevaisuudessakaan automaatiolla. Siihen tarvitaan edelleen myyjiä, jotka pitävät langat käsissään ja reagoivat asiakkaan nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

Peruslähtökohtana on edelleen, että hyvällä B2B-myyjällä on erinomaiset sosiaalisia valmiudet. Onnistuneissa palvelukonsepteissa on lähtökohtana asiakkaiden liiketoiminnan syvällinen ja laaja ymmärtäminen. Ymmärrys lähtee aidosta kiinnostuksesta ja halusta auttaa asiakasyritystä sen tavoitteiden saavuttamisessa. Asiakkaan liiketoiminnan taustalla on aina joukko päättäjiä ja vaikuttajia, joiden henkilökohtaiset tavoitteet pitää myös ymmärtää. Tämän jälkeen myyjä kykenee sovittamaan palvelunsa ja tuotteensa asiakkaan tavoitteisiin.

Toinen peruslähtökohta on, että myyjä on edustamansa toimialan ja teknologian asiantuntija. Se on tärkeä osa onnistunutta asiakaskokemusta.

Tulevaisuuden myyjät ovat sosiaalisesti taitavia multitalentteja, jotka osaavat tuoda osaamisensa esille ja ovat valmiita heittäytymään. Kun tähän lisätään hyvistä myyjistä aina löytyvää määrätietoisuutta, ahkeruutta, tavoitteellisuutta ja halua menestyä, voidaan puhua tulevaisuuden huippumyyjistä.

Multitalentit tarvitsevat hyvän ja laaja-alaisen koulutuspohjan. Tulevaisuudessa robotisaatio ja tekoäly poistavat entistä enemmän ns. rutiinitehtäviä sekä myyjiltä että myyntiä opettavilta tahoilta, joten myynnin koulutuksen tulee valmentaa entistä enemmän monimutkaisten ja monialaisten haasteiden ratkomisessa tarvittaviin taitoihin. Nopea toimintaympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muutos vaatii myös B2B-myyjältä taitoja haistella tulevaa, jalostaa siitä liiketoimintaa sekä avoimuutta oppia aina uutta. Hyvät neuvottelu- ja ihmisiin vaikuttamisen taidot, joita myynnin koulutuksessa harjoitellaan, ovat suorastaan välttämättömiä taitoja tulevaisuudessa ja niistä on hyötyä lähes millä tahansa alalla. Tiivis yritysyhteistyö on elintärkeää sekä koulutuksen laadulle, opiskelijoille että yrityksille: yhdessä on jo kehitetty mm. lisättyä todellisuutta hyödyntävä mobiilisovellus, jonka avulla isokokoisia tuotteita voidaan esitellä kolmiulotteisesti esimerkiksi asiakkaan luona.

Huippumyyjät tarvitsevat tulevaisuuden myyntiorganisaatioissa tuekseen asiansa osaavia asiantuntijoita, ajassa olevaa markkinointia, tiedolla ja tunneälyllä varustettua johtamista ja tehokkaita palveluprosesseja. Tällaisessa organisaatiossa myyjä saa vastuullisen avainhenkilön aseman ja laaja-alaisen näköalapaikan asiakasyritysten liiketoimintaan. Aika monen unelmaduuni, eikö?

Bestseller-myyntikilpailussa punnitaan näitä valmiuksia ja kasvatetaan myyntityön arvostusta. Kannattaa hypätä rohkeasti mukaan.

Teksti: Jukkapekka Porali ja Mari Maunula

Jukkapekka Porali
Myynti- ja markkinointipäällikkö, Printcom Center Oy

Mari Maunula
Koulutusvastaava, Myynnin ja Markkinoinnin koulutusohjelma
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Comments are closed.