Best Seller Competition 2023 – Mitä, miksi ja milloin?

 

Oletko myynnistä innostunut ammattikorkeakouluopiskelija, joka haluaa verkostoitua alalla? Vai toimitko kenties korkeakoulussa tai yrityksessä, joka haluaa nostaa myyntityön arvostusta ja etsii tulevaisuuden myyjiä? Best Seller Competition tuo yhteen nykyhetken ja tulevaisuuden ammattilaiset!

 

Mikä on Best Seller Competition?

Best Seller Competition (BSC) on suomalainen korkeakoulujen välinen B2B-myyntikilpailu, jossa myynnistä kiinnostuneet opiskelijat pääsevät testaamaan myyntitaitojaan. Ensimmäinen BSC on järjestetty vuonna 2010, josta lähtien kilpailu on toteutettu vuosittain. Kilpailun tavoitteena on nostaa myyntityön arvostusta sekä tuoda yhteen myyntiorganisaatiot ja opiskelijat. Missiona on, että myyntiosaaminen avaa ovet työelämään, ja visiona vastuullisella myyntiosaamisella menestyvä Suomi.

Miksi osallistua kilpailuun?

Kilpailuun osallistuva korkeakouluopiskelija pääsee kokeilemaan ja kehittämään ammattitaitoaan, verkostoitumaan muiden kilpailijoiden kanssa sekä rakentamaan henkilöbrändiään. Lisäksi kilpailu on erinomainen tapa nostaa itseään näkyviin työmarkkinoilla ja solmia yrityskontakteja. Yksi tärkeimmistä opiskelijan hyödyistä on myyjänä kehittyminen. Kilpaileva opiskelija näkee oman osaamisensa tason B2B-myynnin parissa ja saa arvokasta palautetta yritysten myyntiosaajilta ja valmentajilta. Best Seller Competition toimii ponnahduslautana myynnin urall

Korkeakoulujen osallistuminen kilpailuun auttaa kouluja verkostoitumaan keskenään sekä yhdistämään resursseja näkyvyyden ja myynnin opiskelun suosion kasvattamiseksi. BSC:n avulla korkeakoulut tuovat yhteen myynnin opiskelijat ja vaikuttavat mielikuvaansa myynnin arvostajanina. Myös yritykset hyötyvät kilpailusta. Myynnin arvostuksen kasvattamisen lisäksi sponsoriyrityksillä on mahdollisuus parantaa työnantajamielikuvaa sekä vaikuttaa myynnin tulevaisuuteen. Yritykset saavat näkyvyyttä ja oivan tilaisuuden rekrytoida alan tuoreimpia tekijöitä eli tulevaisuuden myyntityön ammattilaisia.

Milloin kilpailu järjestetään?

Kilpailu koostuu kolmesta vaiheesta: alkukilpailusta, semifinaalista ja finaalista. Alkukilpailu järjestetään etänä 30.3. Jatkoon pääsevät kokoontuvat Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan kampuksella 13.4. Kyseisenä päivänä järjestetään sekä semifinaali että finaali. Kampuksen tapahtumatori on finaalipäivänä avoinna myös opiskelijoille, jotka eivät osallistu kilpailuun. Tapahtuma on erinomainen tilaisuus tutustua kilpailuun ja sponsoriyrityksiin.

 

Comments are closed.