”Meillä on hyvä yhteishenki ja turvallinen ympäristö harjoitteluun.”

Best Seller Competitionin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun valmennettavat ja valmentajat ovat kokoontuneet jo muutaman kerran. Vuonna 2023 valmentajina toimivat Riku Hytönen ja Leena Törmälä. Valmennuksessa harjoitellaan vaihe vaiheelta myyntiprosessi, johon kuuluu aloitus, tarvekartoitus, ratkaisun esittäminen, asiakkaan kysymysten käsittely sekä kaupan päättäminen. Tapaamiset alkavat yleensä teoriaosuudesta, jonka jälkeen valmennettavat harjoittelevat pienissä ryhmissä. Jokainen pääsee olemaan vuorollaan myyjä, asiakas ja palautteenantaja. Valmentajat kiertävät ryhmissä ja auttavat tarpeen mukaan.

”Meillä on hyvä yhteishenki ja turvallinen ympäristö harjoitteluun”, kertoo yksi valmennettavista. Useamman tapaamisen jälkeen he kertovat päässeensä paremmin kiinni harjoittelun makuun. ”Olemme käyneet läpi laajasti eri aihepiireistä kysymyksiä ja erilaisia tilanteita”, sanoo toinen valmennettava. Myyjän kenkiin pääseminen kilpailun muodossa tuntuu monesta hyvältä keinolta oppia.

Vaikka valmennus ja kilpailu vaikuttavat osallistujien silmissä pitkälti mielenkiintoiselta ja loistavalta mahdollisuudelta, ei haasteilta ole kuitenkaan vältytty. ”Alussa oli vaikeaa päästä kiinni SPIN-malliin, mutta varmasti ajan myötä oppii”, huomauttaa kolmas valmennettava. Mitä useammin valmennuksia on järjestetty, sitä intensiivisemmin valmennettavat ovat syventyneet käytännön harjoituksiin ja ratkaisuun. Teorian ja toistojen kautta he valmistautuvat tuleviin alkukarsintoihin.

Comments are closed.