Myyntityössä saa laittaa persoonan peliin

Santtu Lehtonen työskentelee Tech Datalla Solution Sales Specialistina. Tech Datalle hän päätyi opintoihinsa kuuluvan 21 päivää yritysmyynnissä -kurssin avulla.

Santtua on aina kiinnostanut kaupallinen ala ja ihmisten kanssa toimiminen. Tämä olikin pääsyy sille, miksi hän päätyi hakemaan yhteishaussa Haaga-Heliaan myynnin koulutusohjelmaan. Opintojen alettua Santtu aloitti työskentelyn vaatekaupassa, jossa hän viihtyi vuoden ennen vaihtoa toiseen vaateliikkeeseen.

Lopulta 2019 lokakuussa Santulla alkoi pakollinen 21 päivää yritysmyynnissä -työharjoittelu.  Harjoittelun Santtu suoritti Tech Datalla ja pian harjoittelun jälkeen, tammikuussa 2020, Santtu aloitti virallisesti Tech Datalla Sales Hunterina. Sales Hunterin roolissa Santun vastuulla oli pienien asiakkaiden asiakassuhteiden ylläpito, kontaktointi ja kaupan kasvattaminen. Pikkuhiljaa Santun osaamisen karttuessa myös hänen vastuunsa kasvoivat.

Tammikuussa 2021 Santun rooli vaihtui nykyiseen Solutions Sales Specialistiin. Uudessa roolissa Santulla on omia vastuuasiakkaita noin 50 kappaletta. Tech Datalla työskentely on mahdollistanut myös opintojen etenemisen aikataulussa, sillä Sales Hunterina työsopimus oli osa-aikainen. Uuden roolin myötä myös työsopimus muuttui kokoaikaiseksi, mutta opinnotkin ovat jo loppusuoralla.

Parasta myyntityössä on yhdessä onnistuminen

Tech Datalla työntekijät pääsevät säännöllisesti oppimaan uutta. Teknologian parissa toimivan yrityksen toimintaympäristö on jatkuvasti kehittyvä. Asioiden muuttuessa nopeasti on myyjienkin pysyttävä kärryillä. Jatkuva oman tiedon päivittäminen on Santun mielestä haastavinta myyntityössä, mutta samanaikaisesti myös mielekästä.

Tech Datalla myyjiä ei jätetä yksin oppimisen haasteiden kanssa, vaan myyjien osaamisen kasvattamiseen on panostettu. Uusien työntekijöiden perehdytykset ovat todella kattavia ja tämän ansiosta kaikki pääsevät helposti taloon sisään. Myös erilaisia koulutuksia on jatkuvasti niin Tech Datan kuin tavarantoimittajienkin puolesta. Lisäksi työntekijöiden saatavilla ovat kattavat arkistot, joiden avulla voi itse päivittää osaamistaan.

Ihmisläheinen Santtu pitää asiakkaiden kanssa työskentelystä, olipa asiakastapaamiset sitten livenä tai Teamsissa. Asiakkaiden kanssa kommunikointi ja yhdessä kaupan saaminen on Santulle ykkösjuttu työssään.

Santtu oppii parhaiten itse tekemällä ja kokemalla, joten hän kokee ammattikorkeakoulun antaneen hyvät eväät työelämään. Opiskelu on antanut kattavan pohjan myyntityöhön, mutta hän kuitenkin muistuttaa, ettei hyväksi myyjäksi opi vain koulunpenkillä. Teorian perusteiden osaaminen antaa hyvän pohjan, mutta tekemällä oppii paljon.

Myyntityön Santtu kokee persoonatyöksi. Jokainen myyjä on erilainen, eikä myyjien tarvitse sulautua täysin samaan muottiin. Osa myyjistä on rauhallisempia, kun taas toiset ovat kovia menemään ja puhumaan. Persoonaeroja Santtu pitää hyvänä asiana, sillä ne tasapainottavat työpaikkaa ja siellä työskentelyä. Paljon on kiinni myös omasta motivaatiosta. Myyntityöhön pitää olla tietynlaista paloa, jotta sitä jaksaa tehdä.

Comments are closed.