Kilpailu on turvallinen paikka harjoittelulle – “Lähemmäksi aitoa tilannetta on vaikea päästä”

Niko Tuominen valmistui Haaga-Heliasta 2020 joulukuussa. Jo opintojensa aikana hän aloitti työskentelyn Tech Datalla, jossa hän toimii nykyään Nordic License Sales Specialistina. Opintojensa aikana Niko osallistui vuoden 2019 Best Seller Competitioniin, jossa sijoittui kolmanneksi. Tämän jälkeen hän halusi haastaa itseään vielä lisää osallistumalla European Sales Competitioniin.

Best Seller -kilpailuun Niko lähti ennen kaikkea oppimisen takia. Hän näki kilpailun turvallisena ympäristönä harjoitella B2B-myyntitapaamista. Kilpailu on rakennettu niin, että kilpailutilanne muistuttaa hyvin paljon aitoa myyntitapaamista. Nikon mukaan lähemmäksi aitoa tilannetta on vaikea päästä.

Haastavaa on oman persoonan näyttäminen

Myyntikilpailu oli niin hyvä kokemus, että Niko osallistui European Sales Competitioniin. Kilpailu erosi Suomen kilpailusta jonkin verran. Esimerkiksi viimeinen tapaaminen sisälsi enemmän neuvottelua sopimusajasta ja hinnasta. Nämä eivät tulleet yhtä paljon esille Suomen kilpailussa. Euroopan kilpailussa myös kulttuuriset erot korostuivat, muun muassa small-talkin merkitystä korostettiin palautteissa.

Haastavaksi Suomen myyntikilpailussa Niko koki sen, että myyntitilanne oli uusi, sillä aikaisempaa kokemusta B2B-myynnistä ei ollut. Uusi kokemus voi jännittää todella paljon, varsinkin kun tilannetta seurataan tarkasti ja useampi tuomari pisteyttää suorituksen. Kilpailussa haastavaa on myös oman persoonan näyttäminen – luontevasti omana itsenä olo, kun tilanne jännittää. Myyntitilanne ei saisi mennä liian suorittamiseksi. Niko kertoo itse jännittäneenä niin paljon, että hymyily unohtui. Hän oli totinen kaveri myyntitapaamisessa, vaikka yleensä näin ei ole. Usein on myös tapana, että kilpailuun liittyy jokin pieni koukku. 2019 finaalissa olikin eri henkilö vastassa kuin kenen piti olla. Muutoksia voi tulla ja yksi haaste on sopeutua niihin.

Tärkeintä on harjoittelu

Kilpailuun osallistuminen kasvatti Nikon itsevarmuutta. Ennen kilpailua opiskelijat harjoittelivat valmentajan kanssa, joka auttoi sisäistämään myyntiprosessia paremmin sekä kasvatti perinteisiä myyntineuvottelutaitoja. Myös vastaväitteisiin reagoiminen kehittyi treenatessa.

Kysyttäessä kolmea neuvoa tuleville kilpailijoille, Niko vastaa heti: ”Treenaa, Treenaa ja Treenaa”. Etukäteen harjoittelua ei pidä aliarvostaa. Niko myös kannustaa kilpailijoita auttamaan toisiaan, treenailemaan yhdessä ja sparrailemaan toinen toistaan. Kavereiden kanssa voi harjoitella haastaviakin kysymyksiä ja tilanteita. Kunnollinen harjoittelu helpottaa kilpailutilanteessa reagoimista oikealla tavalla.

Niko suosittelee myös Euroopan kilpailuun osallistumista, jos siihen tarjoutuu mahdollisuus ja englanninkielen taito sallii sen. Kukaan ei voi tietää, tuleeko oma ura olemaan täysin Suomessa vai kansainvälisillä markkinoilla. Esimerkiksi tällä hetkellä yli puolet Nikon kommunikoinnista tapahtuu töissä englanniksi.

Best Seller Competition on myös yrityksille hieno mahdollisuus löytää myyntiosaamista. Niko sai kilpailun jälkeen uusia kontakteja ja työhaastattelupyyntöjä. Tulee kuitenkin muistaa, että osa kilpailuun osallistuvista on lähes valmistuneita ja osa vasta opintojensa puolessa välissä. Kaikki opiskelijat eivät välttämättä pysty aloittamaan heti täyspäiväistä työntekoa. Opiskelijat kuitenkin voivat saada arvokkaita kontakteja tulevaisuutta varten ja ennen kaikkea jäädä suorituksellaan ja persoonallaan mielenkiintoisten yritysten mieleen. 

Comments are closed.