“Myyntiä ei voi oppia lukemalla. Sitä pitää lähteä kokeilemaan.” – Eemeli Reisto, Team Leader, Sales, Dream Broker

Eemeli Reisto on Haaga-Helian myynnin koulutusohjelmasta keväällä 2019 valmistunut tiiminvetäjä, joka työskentelee Best Seller Competitionin pääsponsorilla Dream Broker Oy:llä. Reisto on rakentanut uraansa yrityksessä pian jo neljän vuoden ajan. Hän aloitti myyntikonsulttina, mutta eteni kokemuksen kartuttua myyntitiimin vetäjäksi. Työssään Reisto auttaa tiimiläisiään saavuttamaan kaupalliset tavoitteet, tukee heidän osaamistaan ja osallistuu tiimin rekrytointeihin. Lisäksi hän tekee itsekin aktiivisesti tavoitteellista myyntityötä.

Eemeli Reisto, Team Leader, Sales, Dream Broker. Kuva: Dream Broker

”Kilpailu toi minulle B2B-myyntikokemusta, jota pystyin tuomaan esiin tulevissa työhaastatteluissa.”

Reisto osallistui Best Seller Competitionin valmennukseen ja kilpailuun vuonna 2018. Hän oli kuullut kilpailusta opettajiltaan sekä aiemmilta osallistujilta jo opintojensa alkupuolella. Reisto jäi odottamaan lähestyvää kilpailua, ja kun aika oli kypsä, hän osallistui valmennukseen. Valmennuksen aikana hän harjoitteli muiden osallistujien kanssa sekä ohjatusti että vapaa-ajalla.

”Lähdimme opettelemaan myyntiä toistojen kautta. Ensin toinen toimi myyjänä ja toinen ostajana, jonka jälkeen vaihdoimme rooleja. Samalla seurasimme arviointilomakkeesta tapaamisen runkoa”, Reisto kertoo.

Reisto korostaa palautteenannon ja kehitysideoiden tärkeyttä harjoitteluvaiheessa. Yhdessä sparrailu, ratkaisuun perehtyminen ja myyntiprosessin oppiminen olivat avainasemassa kilpailuun valmistautumisessa. Hänen mielestään on myös hyvä harjoitella eri henkilöiden kanssa. Ostajan rooliin voi pyytää esimerkiksi jo työelämässä olevan kaverin.

 ”Kilpailu toi minulle B2B-myyntikokemusta, jota pystyin tuomaan esiin tulevissa työhaastatteluissa. Kilpailuun osallistuminen toi uskottavuutta. Minulla oli sentään ripaus kokemusta”, Reisto kertoo. Valmennuksen ja kilpailun aikana hän oppi ymmärtämään myyntityötä ja kuuntelemisen tärkeyttä. Hän käyttää tänäkin päivänä samaa Best Seller Competitionissa oppimaansa myyntiprosessin runkoa Dream Brokerilla.

”Kaikkea ei voi opetella ulkoa, mutta kaikkeen kannattaa varautua.”

Reiston mukaan haastavaa valmistautumisessa on se, ettei koskaan voi tietää täysin, mitä tulee vastaan. Myyntitilanteessa voi tulla esiin kysymyksiä, joihin ei tiedä vastausta. Silti tilanteesta on päästävä eteenpäin.

”Isoin haaste on valmistautua johonkin, mistä ei ole tarkkaa kuvaa, millaista se tulee olemaan. Kaikkea ei voi opetella ulkoa, mutta kaikkeen kannattaa varautua”, Reisto toteaa. ”Voi tulla vastaan tilanne tai kysymys, johon et ole valmistautunut. Silloin pitää luottaa itseensä ja siihen, että tilanteesta selviää.”

Reisto kertoo, että hänelle haastavaa kilpailussa oli jännityksen kontrolloiminen. ”Myyntiä ei voi oppia lukemalla. Sitä pitää lähteä kokeilemaan”, kertoo Reisto. Hän suosittelee osallistujille säännöllisiä toistoja kilpailuun valmistautuessa. Harjoittelun määrä ja valmistautuminen voi vaikuttaa olennaisesti jännityksen hallintaan kilpailutilanteessa.

Eemeli Reisto, Team Leader, Sales, Dream Broker. Kuva: Dream Broker

”Voitin ennen kaikkea itseni.”

Reisto kokee suoriutuneensa kilpailusta hyvin. Hän sijoittui omassa alkuerässään toiseksi. ”Tietenkään koskaan ei voi olla täysin tyytyväinen. Aina jää parannettavaa, mutta jännitysmäärään nähden suoriuduin mielestäni hyvin”, hän kertoo. ”Voitin ennen kaikkea itseni.” Vaikka Reisto ei päässytkään jatkoon, hänen harmitustaan helpotti kilpailun loppujen lopuksi voittaneen ystävän sparraaminen. Lisäksi valmennus ja kilpailu antoivat tärkeitä eväitä työelämään.

”Myyntitilanteeseen meneminen tuntui pelottavalta, ja nykyään teen sitä joka päivä. Työelämässä tulee paljon jännittäviä tilanteita, ja siihen on otettava ensimmäinen askel. Minulle se oli Best Seller Competition”, Reisto kuvailee.

Lisäksi Reisto tiivisti tärkeimmän neuvonsa tämän vuoden kilpailijoille: ”Kannattaa olla oma itsensä. Vaikka sinulle laitetaan niin sanotusti ’ratkaisumyyjän hattu’ päähän, ei kannata yrittää olla muuta kuin oikeasti on. Ole oma itsesi ja luota itseesi.”

”Dream Broker tarjoaa hyviä mahdollisuuksia sekä myynnin että muiden työtehtävien parissa.”

Omassa työssään Reistoa motivoivat oman osaamisen jakaminen ja tiimiläisten onnistumiset. Lisäksi motivaatiota ylläpitää se, että hän uskoo vahvasti Dream Brokerin visioon. ”Dream Broker tarjoaa online-videoiden kautta viestintäratkaisuja erilaisiin kouluttamisen, johtamisen ja viestimisen haasteiseen”, Reisto kuvailee.

”Ratkaisuja tarjotaan jokaiselle toimialalle, joten työssä oppii tosi paljon erilaisista yrityksistä ja niiden toiminnasta, mikä on mielenkiintoista. On motivoivaa tehdä myyntiä tietäen, että pystymme tarjoamaan jotain oikeasti merkityksellistä asiakasyrityksille”, Reisto kertoo. Hän lisää pitävänsä siitä, että hän pystyy työssään vaikuttamaan asiakkaiden viestintään hauskalla, luonnollisella ja tuottavalla tavalla.

”Dream Broker tarjoaa hyviä mahdollisuuksia sekä myynnin että muiden työtehtävien parissa, joissa voi oppia paljon, kehittää itseään sekä nähdä oman kädenjäljen”, Reisto kertoo. ”Tarvitsemme lisää ihmisiä tekemään myyntityötä ja luomaan uusia uratarinoita. Näemme kaikki yksilöinä, joille sitoudumme tarjoamaan avaimet menestyäkseen”, hän lisää.

”Ei ole yhtä ainoaa reseptiä menestykselliseen myyntityöhön.”

Reisto on vahvasti sitä mieltä, ettei myyntityö vaadi tiettyä persoonallisuustyyppiä. Hänestä jokainen pystyy menestymään myyntityössä aidosti omilla vahvuuksillaan, eikä olemassa ole yhtä ainoaa oikeaa reseptiä. Persoonallisuustyyppiä tärkeämpää on muistaa tilanteen vastavuoroisuus. ”Myynti on vuorovaikuttamista ihmisten kanssa. Se on asiakkaiden kuuntelemista ja ongelmien ratkomista. Näihin asioihin keskittymällä menestyy varmasti myyntityössä”, Reisto sanoo.

Dream Broker kasvaa yrityksenä uusien aluevaltauksien ja markkinoiden, henkilöstönmäärän sekä sen tarjoamien tuotteiden suhteen. Dream Brokerin tavoitteena on kasvaa aidosti globaaliksi viestintäratkaisujen tarjoajaksi. Työ Dream Brokerilla mahdollistaa myös henkilökohtaisen kehittymisen ja ammatillisen kasvun sekä luo mahdollisuuksia erilaisille uravaihtoehdoille yhtiön sisällä.

Lue lisää Dream Brokerista!

Comments are closed.