Vastuullinen myyntityö – mitä se tarkoittaa?

Artikkeli: Canon Oy

 

Vastuullisuus nousee keskusteluissa esille päivä päivältä voimakkaammin. Suomalaisen työn liiton vuonna 2018 tekemän tutkimuksen mukaan vastuullisuuden merkitys kuluttajien näkökulmasta on kasvanut räjähdysmäisesti vuodesta 2015. 

Suomalaisista 87% pitää tärkeänä, että tuotteen tai palvelun tarjoava yritys pystyy osoittamaan vastuullisuutensa. 

Eroja vastuullisuuden luonteessa esiintyy kuitenkin eri ikäryhmien välillä – nuoria kiinnostaa yritysten voitonjako ja työntekijöistä huolehtiminen, vanhempia taas kuluttamisen vastuullisuus. 

Ilmastonmuutoksen selkeät merkit ja ymmärrys vammaisten ihmisten oikeuksista on kiihdyttänyt yritysten, järjestöjen ja urheiluseurojen suhtautumista vastuullisuuteen. 

1. Henkilökohtainen vastuu 

 
Lähestyn asiaa ensimmäiseksi ammattimaisten myyjien henkilökohtaisen vastuullisuuden kautta. Tämä tarkoittaa vastuuta itsensä johtamisesta. Hyvin menestyvät myyjät pitävät huolta omasta fyysisestä ja henkisestä huippukunnostaan. Heille elämän ja työn merkitys on kirkas. He varmistavat, että tarvittavat ammatilliset tiedot ja taidot ovat ajan tasalla. He pystyvät sujuvasti avaamaan keskustelut myös yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista tai globaaleista megatrendeistä, joihin yritysvastuullisuus monimuotoisuudessaan liittyy. 
 

2. Yritysvastuullisuus

 
Yritykset ja organisaatiot ovat vastuussa sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristövaikutuksista. Vastuullisessa yritystoiminnassa huomioidaan yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Ne kattavat henkilöstön, ihmisoikeudet, kestävän kehityksen, taloudellisen vastuun, toimitusketjut, tuotevastuun, yhteiskuntavastuun ja ympäristövastuun. Yritykset ymmärtävät vastuullisuuden merkityksen ja ponnistelevat pitkäjänteisesti toiminnan parantamiseen. 

3. Vastuullinen asiakaslähtöinen myyntityö

 

Vaikka yritykset ja organisaatiot ponnistelevat kohti alati vastuullisempaa toimintaa, on se edelleen usein yhden henkilön tai yhden osaston vastuulla. Tämä näkyy päivittäisissä asiakaskohtaamisissa räikeästi esimerkiksi vertaamalla asiakkaan tekemää tarjouspyyntöä ja asiakkaan vuosikertomusta. Vuosikertomuksessa yritykset kertovat monimuotoisista toimenpiteistä vastuullisuuden eteen, mutta yrityksen kilpailutuksista vastaavat henkilöt varmistavat palveluja tarjoavien yritysten vastuullisuuden vain ympäristövastuun osalta. 

Usein vastuullisuuden puuttuminen laajamittaisesti tarjouspyynnöstä liittyy hyvin inhimilliseen asiaan, kuten unohdukseen ja/tai osaamiseen. 

Vastuullisessa asiakaslähtöisessä myyntityössä vastuullisuus tulee tuoda keskusteluun ostotiimin kanssa ensitapaamista alkaen. Käyttämällä runsaasti aikaa ymmärtääksemme asiakkaan vastuullisuuden perusteet, tavoitteet ja merkityksen yrityksen toimintaan, pystytään varmistamaan, että palveluja hankkiva organisaatio huomioi vastuullisuuden kokonaisvaltaisesti osana kokonaisratkaisua valitessaan uutta palvelutoimittajaa. 

Harry Nyström
toimitusjohtaja
Canon Oy

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *