Myyminen on sosiaalista vaikuttamista

Myynti ja myyminen on monimerkityksinen kokonaisuus, josta lienee yhtä monta määritelmää, kuin on kertojaakin. Oma suhtautumiseni myyntiin on aina ollut positiivinen ja se on kiehtonut minua haastavuudellaan sekä onnistumisen tunteella, joka kaupanteosta ja asiakkaan auttamisesta syntyy.

Jokainen työkokemus kasvattaa tieto- ja taitopääomaa

Pääsin tutustumaan myyntiin jo 15-vuotiaana aloittaessani puhelinmyyjänä. Sen jälkeen olen työskennellyt kahviloissa, kioskeissa ja ravintoloissa opiskeluiden ohella. Tuossa hetkessä sitä ei itse ymmärtänyt millaisen tieto- ja osaamispankin nämä tehtävät kasvattivat myynnin ja asiakasrajapinnassa työskentelyn osalta tulevalle työuralle. 

Valmistumisen jälkeen siirryin henkilöstöpalvelualalle, jossa asiakas- ja hakijakokemuksen rakentaminen ja myyntitaidot nousivat seuraavalle tasolle. Pääsin taas tarttuman luuriin ja soittamaan kylmäsoittoja, tapaamaan prospekteja sekä kartoittamaan, miten edustamani yritys voisi auttaa asiakasta eri henkilöstöalan palveluiden kautta. Samanaikaisesti pääsin tapaamaan työnhakijoita ja tehtäväni oli yhdistää oikea työ ja tekijä keskenään.

Myyntiosaaminen on yksi työelämän tärkeimpiä taitoja

Myyminen on paljon muutakin kuin tietyn tuotteen, palvelun tai ratkaisun tarjoamista asiakkaalle. Myynnissä onnistuminen vaatii asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä, asiakkaan kuuntelemista sekä vahvoja viestintätaitoja. Nämä ovat samoja taitoja, joita jokainen meistä tarvitsee tämän päivän työelämässä erilaisissa asiayhteyksissä.

Siirtyessäni sisäisen HR:n pariin 11 vuotta sitten, pohdin ääneen, että miten mahdan pärjätä ilman myynnistä saatavaa voiton- ja onnistumisen tunnetta. Silloinen esihenkilöni kertoi minulle viisaat sanat, jotka kantavat vielä tähänkin päivään saakka: ”sisäisessä HR:ssä vasta saatkin myydä. Siellä myyt ideoita, ajatuksia ja tapoja kehittää organisaatiota”.

Ja näinhän se on, myyntityö jatkuu tässäkin roolissa ja edelleenkin omien asiakkaiden tunteminen, viestintätaidot ja halu auttaa asiakasta ovat eväät tässä työssä menestymiselle.

Katja Hautala
Human Resources Director

Comments are closed.