Viime vuoden BSC:n voittaja Eetu Manninen: Myynti on aika mahtavaa!

Eetu Manninen sijoittui vuonna 2022 Best Seller -kilpailussa ensimmäiseksi. Hän toimii nykyään Sales Managerin roolissa Management Eventillä, ja vastaa uusasiakashankinnasta sekä omista nimetyistä asiakkuuksistaan.

”Opin hyödyntämään omia vahvuuksiani ja osaamistani.”

Eetu Manninen kertoo 7.2.2023 haastattelussa muistelevansa Best Seller Competitionia lämmöllä. Hänen kokemuksensa kilpailusta on hyvä – koko prosessi valmentautumisesta alkukilpailuun ja finaalin.

”Olin ensimmäisen vuoden opiskelija Haaga-Heliassa, kun osallistuin kilpailuun. Sain valmennuksen ja kilpailun avulla läpileikkauksen siitä, miten myyntitilanteet oikeassa elämässä toimivat”, Manninen kertoo.

Manninen kertoo kilpailun avanneen hänelle ovia työelämän puolelle sekä antaneen hänelle itsevarmuutta myyntiin. Valmennus ja kilpailun voitto rohkaisivat häntä osallistumaan myös European Sales Competitioniin, jossa parhaan myyjän tittelistä kilpailee korkeakoulujen opiskelijat ympäri Eurooppaa.

”Opin hyödyntämään omia vahvuuksiani ja osaamistani. Vertaan tätä urheiluun, jossa jokainen pelaa joukkueessa omilla vahvuuksillaan. Koen, että sama toteutuu myyntityössä – ei sitä lähtökohtaisesti tehdä yksin, vaan taustalla on yleensä tiimi, jossa täydennämme toinen toisiamme.”

”Minulla oli paljon intoa, mikä oli välillä haaste.”

Vaikka Manninen voittikin kilpailun, kohtasi hän myös haasteita matkallaan.

”Mulla oli paljon intoa, mikä oli välillä haaste. Omat juttuni meinasivat lähteä ohi raiteiden. Kiitän Rikua ja Pirjoa siitä, että he opettivat minut pysymään asiassa. Harjoittelu, toistot ja muiden seuraaminen auttoivat ammentamaan juttuja omaan tekemiseen”, hän kertoo.

Mannisen voittoon vaikuttavia tekijöitä on useita. Hän kommentoi, että itsevarmuus oli varmasti yksi niistä. Hän sai suorituksestaan hyvää palautetta selkeästä artikuloinnista ja ulosannista, rauhallisuudesta sekä myyntitapaamisen rakenteesta.

”On tärkeää huomioida, miten reagoi asiakkaan vastaväitteisiin. Ei taklata asiakkaan mielipiteitä, vaan hyväksytään ne ja mietitään ratkaisua yhdessä. Painotetaan myyntitilanteessa niitä asioita, jotka asiakas kokee tärkeäksi. Yksikään tuote tai palvelu ei ole valmis, ja aina on varaa kehitykselle”, Manninen kertoo.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun myynnin lehtori ja Best Seller Competitionin valmentaja Riku Hytönen kertoo, että Mannisen voittoon vaikuttavia tekijöitä olivat hänen mielestään Mannisen luontevuus, selkeä näkökulma, myyntiprosessin noudattaminen ja empaattisuus.

”Hauskaa oli kilpailun ja kokemuksen lisäksi myös finaalin jälkeiset juhlat ja verkostoituminen.”

Best Seller Competitionin finaalin jälkeen järjestetään yleensä illallisjuhla, jossa voittaja palkitaan. Tämä on myös oiva tilaisuus verkostoitua, sillä juhlaan osallistuu henkilöstöä kumppaniyrityksistä ja ammattikorkeakouluista. Manninen korostaa sitä, kuinka tärkeää työelämässä ja etenkin myyntityössä verkostoituminen on.

”Hauskaa oli kilpailun ja kokemuksen lisäksi myös finaalin jälkeiset juhlat ja verkostoituminen. Verkostot ovat työelämässä ja etenkin myyntityössä kultaakin kalliimmat”, Manninen kertoo.

Kilpailu voi olla opiskelijan ensimmäinen kosketus myyntityöhön. Manninen kertoo hänellä olleen kokemusta jo ennen kilpailua ja se varmasti auttoi hänen suoriutumisessaan.

”Kilpailusta saa hyvän läpileikkauksen siitä, että mitä se myyntityö tulee olemaan sitten työelämässä. Myynnin opiskeleminen kirjasta on täysin eri asia kuin oikea tilanne. Asiakaskohtaaminen ei tule ikinä menemään juuri kuin olet ajatellut.”

Eetu Mannisen vinkit vuoden 2023 kilpailijoille

  1. Nauti ja elä hetkessä. Tilanne varmasti jännittää, mutta yritä rentoutua ja mennä tilanteen mukana.
  2. Käytä omia vahvuuksia. Valmennuksen aikana varmasti selviää, missä osa-alueissa olet hyvä. Painota niitä myös kilpailussa.
  3. Reagoi, vastaa ja pidä kontrolli.

Markkinaerot myyntityössä

Haastattelussa Manninen kertoo myös kokemuksistaan markkinaeroista ja siitä, miten ne vaikuttavat myyntityöhön. Hän määrittelee markkinaerot seuraavasti:

”Markkinaerot tarkoittaa myyjälle sitä, miten toimia eri maiden asiakasyritysten ja päättäjien kanssa. Ne kertovat, miten myyntityö eroaa Suomessa ja muualla.”

Mannisella on kokemusta myynnistä Suomen lisäksi esimerkiksi Pohjoismaiden ja Beneluxin markkinoista. Hän on päässyt kokemaan erilaisia prosesseja, käytäntöjä ja lähestymistapoja.

Markkinoiden väliset erot mahdollistavat jokaiselle paikan päästä käyttämään niitä omia vahvuuksiaan. Meitä ihmisiä, myyjiä on paljon erilaisia ja kaikille löytyy varmasti oma paikka.

”Myyjän on tunnistettava, perustuuko ostajan päätös tunteeseen vai järkeen.”

Manninen kokee, että suomalaiset ovat usein yritysmaailmassa tekniikka- ja analytiikkaihmisiä. Toisissa maissa päätöksenteko painottuu enemmän tunteisiin ja riskejä otetaan huomattavasti enemmän.

”Meillä Suomessa on hyviä innovaatioita ja ideoita, ja myynti on pakollinen paha siellä taustalla. Ollaan tyytyväisiä, jos menee ihan hyvin. Olemme analyyttistä kansaa, ja se tulee ottaa huomioon myös myyntitilanteessa. Myyjän identiteetti on myös tietynlaisessa murroksessa ollut jo hyvän tovin. Kysyntää on Suomessa enemmän sellaisille myyjille, jotka yhdessä asiakkaan kanssa pohtivat parhaita tapoja käyttää jotain tuotetta/palvelua. Etsitään ratkaisu yhdessä.”

”Teemme Suomessa hyvin analyyttisiä päätöksiä, emmekä ole impulsiivisia. Emme samalla tavalla osta tunteella, mitä muissa maissa. Myyjän on tunnistettava, perustuuko ostajan päätös tunteeseen vai järkeen. Sen mukaan myyjän on muokattava lähestymistapaansa – painottaako myyntitilanteessa dataa ja tilastoja vai enemmän tunnepuolen asioita”, hän lisää.

Urallaan Manninen on päässyt keskustelemaan monen eri markkinan edustajan kanssa. Myös kulttuurilliset tekijät vaikuttavat myyntitilanteeseen ja siihen, missä markkinassa myyjä pääsee käyttämään vahvuuksiaan.

“Myynti on parhaimmillaan toisen auttamista, sekä molempien osapuolten onnistumisen mahdollistamista. Myynti on aika mahtavaa!”

Comments are closed.